Vraagbaak2024-06-27T15:35:34-03:00

Vraagbaak

Welke opleidingen zijn er in Nederland?2024-07-19T10:35:53-03:00

Op studiekeuze123.nl kun je opleidingen in Nederland met elkaar vergelijken. Er staat per opleiding informatie over de open dagen, de tevredenheid van studenten over studies en wat je ermee kunt op de arbeidsmarkt. Op studiekeuze123.nl/tips-voor-ouders staan ook tips voor je ouders, zodat zij je kunnen helpen.

Wat zijn toelatingseisen?2024-07-19T10:39:14-03:00

Voor sommige opleidingen moet je een bepaald profiel of bepaalde vakken hebben. Dat staat dan op de website van de universiteit of de hogeschool. De extra eisen voor de pabo (lerarenopleiding) staan op goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Wat zijn numerus fixus opleidingen?2024-06-25T11:39:22-03:00

Opleidingen als geneeskunde en fysiotherapie hebben maar een beperkt aantal plaatsen (numerus fixus). Als er te veel aanmeldingen zijn, selecteren ze studenten. Andere opleidingen selecteren vanwege beroepseisen of omdat je er bepaalde vaardigheden voor nodig hebt, zoals de kunstopleidingen. De selectie-eisen staan op de website van de opleiding. Op studiekeuze123.nl vind je informatie over de mogelijkheden per profiel en toelatingseisen per opleiding.

Waar kan ik terecht als ik specifieke ondersteuning nodig heb tijdens mijn opleiding?2024-07-19T10:40:57-03:00

Heb je een handicap of beperking, dyslexie, psychische of andere problemen? Of heb je thuis veel zorgtaken of beoefen je topsport? Hogescholen en universiteiten kunnen er rekening mee houden. Neem ruim voor de start van je studie contact op met de opleiding en vraag wat er mogelijk is. Op hogeronderwijstoegankelijk.nl staat meer informatie.

Hoe kan ik mij het beste oriënteren?2024-07-19T10:37:08-03:00

Bespreek je studiekeuze met je docenten, klassenvoogd, mentor, studieadviseurs, vrienden en ouders. Bezoek open dagen (als je die mogelijkheid hebt), ga proefstuderen en stel vooral veel vragen bijvoorbeeld aan studenten die al ervaring hebben met studeren in Nederland. Kijk ook op de websites van hogescholen en universiteiten voor hun online activiteiten. De meeste grote onderwijsinstellingen bieden ook online open dagen en meeloopdagen aan.

In Suriname organiseert SuConnect jaarlijks een beroepenbeurs voor jongeren en hun ouders die graag willen oriënteren op de studiemogelijkheden in Nederland. Bekijk een samenvatting van de vorige editie via apintie.sr. Houd de website van SuConnect in de gaten voor de bekendmaking van toekomstige evenementen en activiteiten.

Heb ik de juiste vakken (op mijn middelbareschooldiploma) voor de opleiding die ik wil volgen?2024-06-25T11:36:23-03:00

Hoewel het Nederlands onderwijssysteem vergelijkbaar is met het Surinaamse, zijn er toch een aantal belangrijke verschillen, namelijk wat wij richting noemen en zij profielen. Nederlandse middelbare scholieren kunnen kiezen tussen vier profielen: Cultuur en Maatschappij (C&M), Economie en Maatschappij (E&M), Natuur en Techniek (N&T) en Natuur en Gezondheid (N&G).

Verplichte vakken op de havo:

 • Nederlandse taal en literatuur
 • Engelse taal en literatuur
 • Maatschappijleer
 • Culturele en kunstzinnige vorming (CKV)
 • Lichamelijke opvoeding
 • Rekenen (voor leerlingen die geen wiskunde hebben)

Verplichte vakken op het vwo:

 • Nederlandse taal en literatuur
 • Engelse taal en literatuur
 • Maatschappijleer
 • Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) (niet op het gymnasium)
 • Lichamelijke opvoeding
 • Tweede vreemde taal, op het gymnasium is dit Latijn of Grieks

Per profiel zijn er vakken die je verplicht moet volgen:

Havo:

 • C&M: Geschiedenis en een moderne vreemde taal
 • E&M: Wiskunde A of Wiskunde B, Economie en Geschiedenis
 • N&G: Wiskunde A of Wiskunde B, Biologie en Scheikunde
 • N&T: Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde

Vwo:

 • C&M: Wiskunde C of Wiskunde A of Wiskunde B en Geschiedenis
 • E&M: Wiskunde A of Wiskunde B, Economie en Geschiedenis
 • N&G: Wiskunde A of Wiskunde B, Biologie en Scheikunde
 • N&T: Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde

Alleen Surinaamse havo- en vwo-diploma’s van geaccrediteerde middelbarescholen worden erkend door Nederland. De lijst van geaccrediteerde middelbarescholen in Suriname vind je op de website van Nuffic.

Ik heb een studiekeuze gemaakt, en nu?2024-07-19T10:44:52-03:00

Meld je aan via studielink.nl. Dat kan jaarlijks al vanaf oktober. Let op: voor het aanmelden via Studielink heb je een DigiD nodig, een digitaal identiteitsbewijs. Zolang je niet in Nederland woont, heb je geen burgerservicenummer (BSN) en daarom kun je ook nog geen DigiD aanvragen. Als je nog geen DigiD hebt, kies je op Studielink voor de optie ‘Studielinkaccount aanmaken zonder DigiD’. Je vooropleiding kan je handmatig toevoegen door aan te geven of je je diploma al behaald hebt of gaat behalen en in welk land. Studielink heeft een handig stappenplan waarin precies wordt uitgelegd hoe je een account aanmaakt binnen Studielink en hoe je je vervolgens moet aanmelden voor een opleiding. Klik hier om het stappenplan te bekijken.

Hoe meld ik mij aan voor een numerus fixus opleiding?2024-06-25T11:47:05-03:00

Sommige opleidingen in het hoger onderwijs hebben een beperkt aantal plaatsen. Als meer studenten zich aanmelden voor zo’n opleiding dan het aantal beschikbare plekken, dan voert de onderwijsinstelling een selectieprocedure uit om studenten te selecteren die kunnen starten met de opleiding. De selectiecriteria kunnen verschillen per opleiding en per onderwijsinstelling. Opleidingen kunnen bijvoorbeeld naast eerdere schoolprestaties ook kijken naar motivatie, persoonlijkheid of studievaardigheden. De onderwijsinstelling bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn.

Houd er rekening mee dat de deadline voor aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus, een stuk eerder is dan de aanmelddeadline voor opleidingen zonder numerus fixus. Meestal is dit al in januari. Actuele aanmelddeadlines vind je altijd op de website van de opleiding waarvoor je je aanmeld.

Per studiejaar mag je je voor maximaal twee opleidingen met een numerus fixus aanmelden. De instelling waar jij wilt studeren bepaalt hoe vaak je aan de selectie van een bepaalde opleiding mag meedoen; één, twee of maximaal drie keer.

Voor de opleidingen geneeskunde, tandheelkunde, mondzorgkunde, fysiotherapie en verloskunde kun je je maar bij één hogeschool of universiteit per studiejaar aanmelden. Je mag je dus niet voor twee geneeskunde-opleidingen aanmelden. Maar wel voor geneeskunde en bijvoorbeeld mondzorgkunde of een andere opleiding met een numerus fixus.

Op basis van de selectie, maakt de hogeschool of universiteit een ranglijst van alle deelnemers. In april krijgen de studenten hun rangnummer te horen en, indien dit rangnummer binnen de capaciteit van de opleiding valt, ook een plaats aangeboden. Je moet de aangeboden plaats binnen twee weken nadat je het bericht hebt ontvangen accepteren via Studielink. Anders komt de plaats te vervallen. De instelling bepaalt tot wanneer zij doorgaat met het aanbieden van plaatsen. De mogelijkheid bestaat dus dat je alsnog wordt geplaatst omdat er een plek voor jou is vrijgekomen. Via Studielink krijg je bericht zodra je een plaats aangeboden hebt gekregen. Houd daarom je e-mail en je Studielinkaccount in de gaten.

Alle belangrijke aanmelddata vind je op de website van de opleiding. Let daarbij goed op het tijdsverschil!

Worden mijn officiële documenten geaccepteerd in Nederland?2024-07-19T10:47:11-03:00

De lijst van officiële documenten die je nodig hebt voor je inschrijving, krijg je van de opleiding. Houd dus jouw e-mail goed in de gaten voor verdere instructies.

Een document dat in het ene land rechtsgeldig is, is dat niet automatisch in het andere land. Daarom moeten officiële buitenlandse documenten voor gebruik in Nederland worden gelegaliseerd. Soms is een apostillestempel op het document voldoende. Suriname behoort gelukkig tot de apostillelanden, waardoor de procedure makkelijker verloopt. Officiële buitenlandse bewijsdocumenten zijn bijvoorbeeld geboorteakten en uittreksels. Het apostilleren van deze documenten kan veel tijd in beslag nemen, begin dus minimaal 1 maand – maar maximaal 3 maanden – met het indienen van je aanvraag bij CBB en vervolgens het apostilleren van de opgevraagde documenten bij het Hof van Justitie en Politie.

Je kunt hiervoor maandag tot en met vrijdag tussen 07.30-13.00 uur terecht bij het loket in het gerechtsgebouw aan de Mgr. Wulfinghstraat no. 5. Naast de documenten die een apostillestempel moeten ontvangen, moet je ook een geldig legitimatiebewijs (ID-kaart, rijbewijs of paspoort) meenemen en de kosten met gepast geld betalen. Bezoek de website van het Hof van Justitie en Politie voor meer informatie en contactgegevens: rechtspraak.sr.

Van de opleiding krijg je een lijst van documenten die je moet indienen, maar de standaard documenten die alle internationale studenten, ongeacht hun (gekozen) opleiding, moeten aanleveren zijn:

 • Betaling van het collegegeld en de kosten voor de visumaanvraag
 • Bewijs van voldoende middelen van bestaan
 • Antecedentenverklaring
 • Een gescande kopie van je paspoort (inclusief een gescande kopie van alle gestempelde pagina’s)
Wat is een studiekeuzecheck?2024-06-25T11:50:32-03:00

Heb je je op tijd aangemeld via Studielink? Dan heb je recht op een studiekeuzecheck om te kijken of de opleiding bij je past. De studiekeuzecheck is meestal een gesprek, een proefcollege met een toets of een vragenlijst. Daarna krijg je een advies en mag je zelf beslissen of je het advies volgt of niet.

Voor sommige opleidingen is de check verplicht. Als je hierbij niet fysiek aanwezig kan zijn, neem dan contact op met de opleiding. Opleidingen met selectie bieden geen studiekeuzecheck aan.

Voel je niet bezwaard om te wisselen van opleiding wanneer je al bent gestart met je opleiding. In de Nederlandse cultuur wordt het je juist makkelijker gemaakt om van gedachten te veranderen over je opleiding en alsnog voor iets te kiezen dat beter bij je past. Doe dus vooral actief mee in het eerste halfjaar, zodat je op tijd kan reflecteren en wel of niet kiest om door te gaan met je huidige opleiding. Onthoud, JIJ doet die opleiding en niet je familie of je vrienden. Dus kies vooral wat JOU gelukkig maakt!

Zijn er veel cultuurverschillen tussen Nederland en Suriname?2024-06-25T11:52:07-03:00

Surinaamse studenten kunnen in Nederland bij de start van hun opleiding tegen problemen aanlopen. Dit zijn soms knelpunten zoals het aanvragen van een Burgerservicenummer (BSN) of zorgverzekering, soms is het de taal en cultuur. Ook het vinden van woonruimte kan lastig zijn. Om je goed voor te bereiden op de overstap is het belangrijk om te praten met vrienden en anderen die eerder in Nederland een studie hebben gevolgd. Zij kunnen hun ervaringen met je delen en tips geven. Daarnaast wordt zeer aangeraden om ook ondersteuning te zoeken bij je opleiding. Elke onderwijsinstelling heeft een afdeling die zich bezighoudt met studentenwelzijn en waar je meestal gratis gebruik kan maken van hun hulpaanbod.

Wat houdt studentenwelzijn in?2024-06-25T11:55:35-03:00

Het is belangrijk dat je zo optimaal mogelijk van je studie kan genieten, niet alleen binnen de opleiding, maar ook in het studentenleven. Daarom biedt elke onderwijsinstelling op verschillende manieren een welzijnsprogramma en kun je gebruikmaken van diverse voorzieningen.

Daarnaast geven studentendecanen, studentenwelzijnsadviseurs en peercoaches ook ondersteuning aan studenten die persoonlijke problemen ondervinden, problemen hebben met studeren of studeren met een functiebeperking. De ondersteuning die wordt geboden gebeurt zowel in de vorm van persoonlijke- als groepsbegeleiding. Enkele voorbeelden van welzijnsworkshops: omgaan met faalangst, plannen en organiseren, mindfulness, budgetteren, effectief studeren en motiveer jezelf. Elke onderwijsinstelling heeft een eigen aanbod.

Hoe weet ik als ik definitief ben ingeschreven?2024-06-25T12:25:30-03:00

Aanmelden en inschrijven zijn twee verschillende acties. Eerst meld je je via de opleiding en/of Studielink aan voor een opleiding. Pas als je aan alle voorwaarden voldoet, word je ingeschreven door de opleiding.

M.a.w., je bent pas definitief ingeschreven als het volgende in orde en bevestigd is:

 1. Je hebt je diploma al in bezit OF je vraagt een graduation statement / nog te behalen diploma formulier aan bij je opleiding dat je laat invullen, ondertekenen en stempelen door jouw huidige middelbare school. Let wel, niet elke onderwijsinstelling biedt deze mogelijkheid aan!
 2. Je hebt de betaling van de borgsom en het collegegeld voltooid. Instructies hiervoor krijg je via de mail van je opleiding.
 3. Je hebt aan alle eventuele overige voorwaarden voldaan.

Je inschrijving wordt bevestigd via Studielink.

Kan ik ook een mbo-opleiding doen in Nederland?2024-06-25T12:27:22-03:00

Heb je interesse om een mbo-opleiding in Nederland te volgen, dan is maar een deel van de informatie in deze vraagbaak voor jou van toepassing. Er zijn namelijk strengere regels voor het mbo dan het hbo en wo. Hieronder de verschillen:

 • Je moet je rechtstreeks aanmelden bij de instelling van je keuze en niet bij Studielink.
 • Je kunt alleen een BOL-opleiding kiezen.
 • Je wordt alleen toegelaten tot de opleiding als die niet bestaat in Suriname.
 • Je bent verplicht terug te keren naar Nederland na het afronden van de opleiding.
 • Je bent ook verplicht om middels een verklaring van SBB of de Surinaamse autoriteiten aan te tonen dat jij met deze opleiding een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van Suriname.
 • Kijk voor extra voorzieningen ter specifieke ondersteuning op mbotoegankelijk.nl.

Exacte instructies zijn te vinden op de website van jouw gekozen instelling.

Waar kan ik terecht voor praktische ondersteuning als Surinaams student?2024-07-19T11:13:56-03:00

Algemeen

SuConnect heeft als doel om bij te dragen aan het studiesucces van studenten uit Suriname en doet dit door:

 • Pre boarding, in Suriname
  In Suriname kun je deelnemen aan events, waarin je voorlichting krijgt over – onder andere – studie- en beroepskeuze, de Nederlandse cultuur en het wonen in Nederland. Wij bieden de mogelijkheid om jouw netwerk op te bouwen en verbindingen aan te gaan met organisaties, professionals, andere studenten en buddies in Nederland.
 • Onboarding, in Nederland
  In Nederland maak je kennis en bouw je een band op met een nieuw persoonlijk en professioneel netwerk.
 • Boarding
  Je hebt je eigen netwerk opgebouwd en je kunt je goed laten adviseren. Vooral belangrijk; je bent in staat om je studie succesvol af te ronden. De next step is stage lopen en uiteindelijk afstuderen. Wil je dit in Suriname doen, dan helpt SuConnect jou daarbij. Prachtig als je na je studie een passende baan vindt. Wil je dit in Suriname, dan faciliteert SuConnect dat ook graag!

Stukaderen in Nederland is een YouTube-kanaal met informatieve video’s over studeren in Nederland als Surinaams student met als doel de beschikbare Nederlandse informatie toegankelijker te maken voor Surinamers.

Naast informatieve video’s, bestaat het aanbod van Stukaderen in Nederland uit:

  • Advies via e-mail en social media (gratis), zowel in Suriname als Nederland.
  • 1-op-1 online coaching (betaald) voor toekomstige studenten in Suriname.

Bezoek stukaderenin.nl voor meer informatie of maak contact via ikwil@stukaderenin.nl. Vragen kunnen ingezonden worden via Facebook & Instagram.

Studentenverenigingen in Nederland

 • Surinamese Students Abroad (SSA) is momenteel de grootste Surinaamse studentenvereniging in Nederland voor degenen die affiniteit hebben met Suriname en in het bijzonder Suriname (tijdelijk) verlaten voor hun vervolgstudie in Nederland.
  Hun doel is om, door middel van het organiseren van diverse activiteiten die van directe en indirecte meerwaarde zijn voor de gehele Surinaamse studentengemeenschap in Nederland, een sterke bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van studenten naast hun studie.
  SSA wil hun leden de kans geven om zich op verschillende gebieden te ontwikkelen, waaronder carrière, sociale vaardigheden, zelfontplooiing en daarnaast de persoonlijke identificatie met de Surinaamse cultuur versterken. Verder oogt SSA competente Surinaamse professionals af te leveren aan de Nederlandse en Surinaamse arbeidsmarkt. Klik hier voor meer informatie.
 • Surinaamse Bèta-Studenten Delft (SUBEST Delft) is een dynamische en educatieve studenten associatie voor (aankomende) technische studenten aan het hoger onderwijs in Delft.
  Middels het organiseren van verscheidene evenementen, pogen wij het fundament te leggen voor de overgang van de Surinaamse scholier naar de Surinaamse young professional. SUBEST Delft biedt (aankomende) studenten de benodigde informatie en ondersteuning tijdens de integratie aan het hoger technisch onderwijs in Delft. Klik hier voor meer informatie.
 • SUHolland is de kersverse Surinaamse studentencommunity van Hogeschool Inholland in Diemen en opgericht door en voor studenten vanuit het Studentsucces Center.
  Hun doel is om (toekomstige) studenten van Inholland te helpen met informatie over verhuizen naar Nederland en studeren in Nederland. Ze bieden ondersteuning bij integratie, organiseren evenementen en workshops, en vormen een hechte gemeenschap om eenzaamheid te voorkomen, studentenwelzijn te bevorderen en studie succes te stimuleren. Daarnaast streven ze naar professionele ontwikkeling en kansen voor opkomende professionals. Samen streven ze naar succes. Klik hier om kennis te maken met de oprichtster Sheovan Deira.
 • SUUT is een studentenvereniging voor Surinaamse studenten van Universiteit Twente in Enschede.

Caribische studentenverenigingen:

 • Dutch Caribbean Association in Rotterdam is a registered association at the Erasmus University that aims to provide a safe space and community for everyone interested in joining while keeping a focus on the Dutch Caribbean culture.. Klik hier voor meer informatie (in het Engels).
 • Caribe in Eindhoven wishes to create a sense of belonging and home for Caribbeans within the Netherlands, while also allowing others to experience our warm energy and connection. Klik hier voor meer informatie (in het Engels).
Hoeveel kost het studentenleven in Nederland?2024-07-19T11:19:08-03:00

Als je in Nederland gaat studeren moet je collegegeld betalen, boeken kopen en waarschijnlijk ga je ook op jezelf wonen. Daarnaast wil je misschien een bijbaantje of opzoek naar een ander soort inkomen.

Study in NL is een initiatief van Nuffic en biedt betrouwbare informatie over het leven in Nederland als internationaal student, waaronder ook financiën.

Heb ik recht op huur- en/of zorgtoeslag?2024-07-20T10:16:13-03:00

In het algemeen hebben internationale studenten geen recht op de Nederlandse zorgverzekering en dus ook niet op zorgtoeslag. Maar zodra je een bijbaan hebt of een betaalde stage loopt, ben je verplicht om de Nederlandse zorgverzekering af te sluiten en heb je ook recht op zorgtoeslag. Meer informatie vind je via belastingdienst.nl.

In sommige gevallen kunnen internationale studenten ook huurtoeslag aanvragen. Enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen zijn:

 • Er staan geen mensen ingeschreven op je woonadres die er niet wonen.

 • Je bent 18 jaar of ouder.

 • Je hebt een geldige verblijfsvergunning.

 • Je woning heeft een eigen toegangsdeur, eigen woon-of slaapkamer, eigen toilet en eigen keuken.

 • Je staat bij de gemeente ingeschreven op je woonadres.

Daarnaast mag je niet meer dan een bepaald bedrag verdienen en mag de huur ook niet boven een bepaald bedrag zijn. Bezoek de website van ISIC voor de actuele bedragen.

Ik studeer al in Nederland en heb financiële steun nodig2024-07-20T10:17:51-03:00

Er zijn ook particuliere studiefondsen in Nederland specifiek voor studenten met een Surinaamse nationaliteit. Als je het financieel moeilijk hebt tijdens je opleiding, kun je bij deze terecht. De voorwaarden zijn vaak een succesvol begin met de studie gemaakt hebben en de studie naar verwachting binnen een redelijke termijn afmaken.

Je hebt nodig: een motivatiebrief, een aanbevelingsbrief van de decaan, een cijferlijst en een begroting. Voor hulp bij dit proces kun je terecht bij een studentendecaan of studieadviseur van jouw opleiding. Let wel, elk fonds heeft haar eigen voorwaarden en beoordelingscriteria. Bezoek de onderstaande websites voor meer informatie:

Wat zijn de belangrijke deadlines?2024-07-20T10:20:09-03:00

Tussen april en december

Doe mee aan de (online) studiekeuzeactiviteiten van de hogeschool of universiteit, zoals open dagen, meeloopdagen, zomercursussen.

Vanaf oktober

Account aanmaken Studielink.

Aanmelding opent voor alle opleidingen.

Deadline januari

Aanmelden voor opleidingen met numerus fixus.

Deadline april

Aanmelden alle overige opleidingen.

Studenten die zich hebben aangemeld voor een opleiding met numerus fixus krijgen hun rangnummer en wie een plek krijgt, moet binnen 2 weken accepteren.

Deadline juni

Aanmelden opleidingen met late deadline.

Deadline augustus

Introductiedagen of -week van je opleiding.

Begin september

Start opleiding.

Deadline februari

Mogelijkheid om te wisselen van opleiding.

Verschilt het Surinaams Nederlands veel met het Nederlands Nederlands?2024-06-30T17:51:30-03:00

Het Surinaams Nederlands gebruikt een vocabulaire dat niet gewoonlijk is in het Nederlands Nederlands. Ook zijn hun zinsconstructies anders. Hierdoor kan het vaak voorkomen dat er miscommunicatie ontstaat tussen jou en je Nederlandse omgeving. WIl je je alvast voorbereiden? Klik dan op de volgende links:

oefenen.nl
nederlandsetaaltest.nl
https://hansmoison.nl/publicaties/surinaams-nederlands/

Waar kan ik op zoek voor huisvesting in Nederland?2024-07-20T10:08:55-03:00

Met een van de hardst groeiende studentenpopulaties van Europa loopt het tekort aan studentenhuisvesting in Nederland verder op. Voor 86% van de studenten is er geen passende woonruimte beschikbaar. Daarom is het van belang dat je tenminste tijdelijke huisvesting regelt vóórdat je in Nederland arriveert, bijvoorbeeld voor de eerste 3-4 maanden.

Vaak staan studentenkamers geregistreerd op kamerwebsites zoals kamernet.nl. Dit is een veelgebruikte methode om een kamer te vinden en werkt niet met wachttijden. Hier komen dagelijks nieuwe kamers en woningen op te staan, waarbij je zo snel mogelijk moet reageren. Een veel gebruikte manier om een kamer te vinden is via Facebook. Er bestaan verschillende Facebook pagina’s en groepen, voor bijna alle steden in Nederland zijn er pagina’s waar veel kamers op worden aangeboden. Hierop posten studentenhuizen (of huiseigenaren) dat zij een kamer vrij hebben.

Ook kan je zelf natuurlijk altijd een oproep plaatsen indien je op zoek bent naar een kamer. Lang niet in iedere stad is het even moeilijk een kamer te vinden, maar wanneer de (kamer)nood hoog is, zijn er altijd nog creatieve opties voor handen. Je kunt ouderwets een briefje in de supermarkten ophangen en tussen de andere briefjes zoeken of er een kamer wordt aangeboden.

De Landelijke Studentenvakbond komt op voor de belangen van heel studerend Nederland en zet zich in voor, onder andere, betere en betaalbare huisvesting. Bezoek hun website voor een overzicht van huisvesting in de verschillende studentensteden: www.lsvb.nl. Je kunt ook bij ze terecht voor juridische hulp als het gaat om huurcontracten, enzovoorts.

Tips

 • Op studentsteden.nl kun je per studentenstad informatie vinden over wonen, werken, studeren, vrije tijd, geldzaken en gezondheid.

 • Voor meer uitleg over huisvesting voor internationale studenten, bekijk deze video van Stukaderen in Nederland.

 • Sommige onderwijsinstellingen hebben een eigen campus en bieden ook international housing aan. Vraag naar meer informatie bij de International Office van jouw onderwijsinstelling.

 • Schrijf je meteen in bij de woningcorporatie die actief is in jouw studentenstad. Ook hiervoor kun je terecht bij de International Office.

 • Zodra mogelijk, schrijf je in bij Woningnet. Hier zijn jaarlijkse kosten aan verbonden.

Wat is mijn Surinaamse diploma waard in Nederland?2024-06-30T19:48:08-03:00

NATIN diploma:

 • Vergelijkbaar met: een mbo-diploma niveau 3 of 4 (NLQF 3 of 4/EQF 3 of 4).
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot opleidingen binnen het hoger beroepsonderwijs of, soms na het volgen van een schakeljaar, tot het wetenschappelijke onderwijs.

HAVO diploma:

 • Vergelijkbaar met: een havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Soort onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs (bovenbouw).
 • Functie van het diploma: toelating tot opleidingen binnen het hoger beroepsonderwijs of, na het volgen van een schakeljaar, tot het wetenschappelijke onderwijs.

Vwo-diploma:

 • Vergelijkbaar met: een vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Soort onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs (bovenbouw).
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Heb jij een ander Surinaams diploma? Klik hier voor meer informatie via Nuffic.

 

Basis checklist wat te regelen als je naar Nederland gaat2024-07-19T11:26:43-03:00

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Heb je verdiepingsvragen? Zoek op internet, stel je vraag en je vindt vast en zeker het antwoord.

Wat moet ik regelen ?

Waar kan ik mijn Surinaamse diploma laten waarderen?2024-07-19T11:27:56-03:00

Het is niet nodig je NATIN, HAVO of vwo-diploma te laten waarderen, maar als dat toch een vereiste is of als je een ander diploma hebt, kun je je diploma laten waarderen door het idw. Bezoek de website van het idw voor meer informatie: mijn.idw.nl

Wat is LinkedIn?2024-06-30T18:29:11-03:00

LinkedIn is het grootste online professionele netwerk. Je kunt LinkedIn gebruiken om de juiste baan of stageplaats te vinden, connecties aan te gaan met professionele relaties en deze band te versterken, en de vaardigheden te leren die je nodig hebt voor een succesvolle carrière. In Suriname is LinkedIn nog niet zo populair, maar in Nederland wordt het actief gebruikt. Wil je graag gaan werken naast of na je studie? Zorg er dan voor dat je LinkedIn-profiel up to date is! Nog geen account? Maak nu een account aan via linkedin.com

Inschrijven in Nederland als niet-ingezetene2024-06-30T18:30:26-03:00

Ga hiervoor naar de website: https://www.rvig.nl/brp/rni/inschrijfformulieren-rni/nederlands

Let op, dit is verplicht en een belangrijke stap ik het proces onder meer om een Burgerservicenummer (BSN) te krijgen.

Waar kan ik een mooie, gratis cv maken?2024-06-30T18:29:19-03:00

Via Google zijn er talloze websites te vinden waarmee je een CV kunt maken; zonder en met account, gratis en betaald. Wij raden graag Canva aan. Canva is een online ontwerp- en visueel communicatieplatform met als missie iedereen in de wereld in staat te stellen alles te ontwerpen en overal te publiceren. Om gebruik te maken van Canva moet je een account aanmaken en dat kan helemaal gratis. Uiteraard heb je dan enkele beperkingen, maar zelfs met die beperkingen kun je hele mooie dingen maken in Canva. Maak nu een account aan via canva.com.

Hoe kom ik aan een DigiD?2024-06-30T18:30:32-03:00

Met DigiD kunt je inloggen op websites van de overheid, het onderwijs, de zorg of pensioenfonds.  Een belangrijke stap in het proces. Ga voor meer informatie naar:  https://digid.nl/aanvragen_buitenland

Heb je de Nederlandse nationaliteit en woon je in Suriname? Ga dan naar: https://www.digid.nl/buitenland/

Hoe open ik een bankrekeningnummer?2024-07-19T11:34:13-03:00

Informeer bij je universiteit of hogeschool wat zij hierin kunnen betekenen. Als zij deze service niet bieden, moet je zelf een bank kiezen en een bankrekeningnummer openen. Let wel, als je nog minderjarig bent, wil de bank schriftelijke toestemming van je ouders. Meer informatie hierover moet je aanvragen bij de bank waar je graag een rekening wilt openen.

Wat is het verschil tussen de hogeschool en de universiteit?2024-06-30T18:32:21-03:00

Je hebt twee verschillende soorten hoger onderwijs. Het hoger beroepsonderwijs (hbo) op de hogeschool en het wetenschappelijk onderwijs (wo) op de universiteit. Op het hbo ben je praktischer bezig en doe je projecten met je medestudenten samen. Het wo is gericht op onderzoek doen. Je bent vooral theoretisch bezig en besteedt veel uren aan zelfstudie.

Moet ik fietsen?2024-07-19T11:36:51-03:00

De fiets is het meest efficiënt en goedkoop. Kun je (nog) niet fietsen, dan raden we je ten zeerste aan dit te leren terwijl je nog in Suriname bent. 

Je kunt hiervoor contact opnemen met:
Fietsen in Suriname (Combeweg-Paramaribo)
Fietsersbond in Nederland (landelijk): fietsersbond.nl

Hoe maak ik gebruik van het openbaar vervoer? (OV)2024-07-19T10:14:33-03:00

De OV-chipkaart is een betaalmiddel voor het openbaar vervoer in heel Nederland. Je gebruikt deze kaart om te reizen met de trein, bus, tram en metro. Hier is hoe het werkt:

 1. Aanschaffen: Je kunt een OV-chipkaart kopen bij automaten op stations, bij de informatiebalies op stations of online. Er zijn twee soorten kaarten: anonieme en persoonlijke. Een anonieme kaart kan door iedereen worden gebruikt, terwijl een persoonlijke kaart op jouw naam staat en extra voordelen biedt, zoals het opladen met automatisch saldo en het aanschaffen van een abonnement.
 2. Opladen: Voordat je kunt reizen, moet je saldo op je kaart zetten. Dit kun je doen bij automaten op stations, online, of bij sommige winkels.
 3. Inchecken: Als je een station, bus, tram of metro binnenkomt, houd je je OV-chipkaart tegen een kaartlezer. Je hoort een piepje en ziet een groen licht, wat betekent dat je bent ingecheckt. Het systeem registreert waar je je reis begint.
 4. Reizen: Je reist naar je bestemming zoals je normaal zou doen.
 5. Uitchecken: Bij het verlaten van het station of het voertuig houd je je OV-chipkaart weer tegen een kaartlezer. Je hoort een piepje en ziet een groen licht, wat betekent dat je bent uitgecheckt. Het systeem berekent automatisch de kosten van je reis en trekt dit bedrag van je saldo af.

Let wel, Surinamers hebben geen recht op studiefinanciering en dus ook niet op studentenOV. Je moet dus zelf voor je reiskosten betalen. Afhankelijk van jouw dagelijks traject, is het financieel voordeliger om een abonnement af te sluiten voor de trein of bus-tram-metro.

Hoeveel kost het openbaar vervoer?2024-07-19T11:37:41-03:00

Internationale studenten (inclusief Surinaamse studenten) hebben geen recht op studentenOV en moeten dus de volle pond betalen voor het gebruik van OV. Om toch voordeliger uit te komen, kun je een abonnement afsluiten. Bijvoorbeeld, voor de trein of bus-tram-metro. De prijs van je abonnement is afhankelijk van je reisadvies. Er zijn soms verschillende manieren om op je bestemming te komen en dan kan de prijs ook verschillen. In de vakantieperiode geldt vaak een aangepaste dienstregeling.

OV-chipkaart

Met de OV-chipkaart kun je gemakkelijk en snel gebruikmaken van al het openbaar vervoer in Nederland zonder steeds losse kaartjes te hoeven kopen.

 • Een persoonlijke OV-chipkaart kost € 7,50 en is vijf jaar geldig. Je ontvangt je kaart gemiddeld binnen vijf werkdagen. Goed om te weten: op maandag bezorgt PostNL niet.
 • Een anonieme OV-chipkaart kun je alleen bij een verkooppunt in de buurt kopen of online bestellen bij de OVshop. De anonieme kaart is vanaf de productiedatum 5 jaar geldig.
 • Zonder abonnement moet je saldo minimaal 20 euro zijn om te kunnen inchecken bij een treinstation; met abonnement is dat 10 euro. Het maakt niet uit van welke vervoerder je abonnement is.
 • Recentelijk kun je ook in- en uitchecken met je betaalpas, maar dit is iets duurder dan met de ov-chipkaart.
 • Klik hier voor meer informatie van ov-chipkaart.nl.

9292.nl

Ben je op zoek naar het juiste abonnement? Gebruik dan de OV Prijswijzer in de app 9292. Je vindt de OV Prijswijzer onderaan het reisadvies in de reisplanner. Daar zie je bij de prijsberekening een mogelijkheid om te klikken op ‘Abonnement voor deze reis’. De OV Prijswijzer berekent vervolgens op basis van het door jou opgezochte reisadvies wat het voordeligste reisproduct is. Ze gaan er vanuit dat je op dezelfde manier heen- als terugreist. De berekening is afhankelijk van je leeftijd en van het aantal keer dat je per week of per maand reist. Instructies:

 1. Download de app 9292 in Google Play of Apple Store.
 2. Zoek je reis op in de 9292 OV-reisplanner.
 3. Klik op ‘Abonnement voor deze reis’.
 4. Vul je leeftijd in, en hoe vaak je reist.
 5. De OV Prijswijzer rekent uit wat het voordeligste abonnement is. Klik hier voor meer algemene informatie van 9292.nl.

ns.nl

De NS, of Nederlandse Spoorwegen, is het bedrijf dat in Nederland treinen laat rijden. Ze zorgen voor het vervoer van mensen van de ene plek naar de andere via het spoor. De NS onderhoudt en beheert treinen, zorgt voor dienstregelingen, en verkoopt kaartjes. Ze zorgen er ook voor dat stations schoon en veilig zijn. Kortom, de NS zorgt ervoor dat mensen in Nederland gemakkelijk met de trein kunnen reizen. Klik hier voor meer algemene informatie van ns.nl.

Voor internationale/ Surinaamse studenten in Nederland die met de trein moeten reizen, zijn er enkele NS-abonnementen die voordelig kunnen zijn:

 • NS Flex Dal Voordeel: Met dit abonnement krijg je 40% korting op treinreizen buiten de spitsuren, in het weekend en op feestdagen. Het kost ongeveer €5 per maand. Dit abonnement is handig als je vaak reist maar flexibel bent met je reistijden.
 • NS Flex Weekend Vrij: Dit abonnement geeft je onbeperkt reizen in het weekend. Het kost ongeveer €33 per maand. Dit is ideaal als je in het weekend veel op pad bent.
 • NS Flex Altijd Voordeel: Met dit abonnement krijg je 20% korting tijdens de spitsuren en 40% korting buiten de spitsuren, in het weekend en op feestdagen. Het kost ongeveer €25 per maand. Dit is handig als je zowel tijdens als buiten de spitsuren reist.
 • Het studentenreisproduct is alleen voor mensen met een Nederlands paspoort Dit is onderdeel van de Nederlandse studiefinanciering.

Deze abonnementen kunnen je helpen geld te besparen op je treinreizen tijdens je verblijf in Nederland. Klik hier voor het volledige aanbod van de NS.

Ziektekosten- of reisverzekering2024-07-19T11:43:47-03:00

Een klein aantal onderwijsinstellingen biedt de extra service om een ziektekostenverzekering voor je te regelen. Meestal moet je het zelf regelen. De verzekering die het meest wordt aanbevolen (en soms verplicht) door onderwijsinstellingen is AON Student Insurance. Bezoek de website voor meer informatie: aonstudentinsurance.com.

Een reisverzekering is niet verplicht, maar wel handig om te hebben. Dit moet je vóór je vertrekdatum hebben geregeld.

Wat is het verschil tussen een bachelor- en masteropleiding?2024-06-30T18:51:12-03:00

Een bacheloropleiding en een masteropleiding zijn twee verschillende niveaus van hoger onderwijs.

 • Een bacheloropleiding is de eerste stap in het hoger onderwijs. Het duurt meestal drie tot vier jaar en geeft je een brede basiskennis in een bepaald vakgebied. Als je klaar bent met een bacheloropleiding, krijg je een bachelordiploma. Dit diploma maakt je klaar voor een baan of verdere studie. Na een bacheloropleiding kun je verder studeren voor een masteropleiding.
 • Een masteropleiding duurt meestal één tot twee jaar en richt zich meer op gespecialiseerde kennis en vaardigheden in een specifiek vakgebied. Het is een verdieping van wat je tijdens je bachelor hebt geleerd. Als je een masteropleiding afrondt, krijg je een masterdiploma. Dit diploma kan je helpen om hogerop te komen in je carrière of om verder te gaan met onderzoek of een doctoraat.

Kort samengevat: een bacheloropleiding is de basisopleiding van drie tot vier jaar, en een masteropleiding is een vervolgopleiding van één tot twee jaar die je verder specialiseert in je vakgebied. Zowel hogescholen als universiteiten bieden masters. Op het hbo wordt dit vaak een professionele master genoemd.

Welke studies kan ik volgen in Nederland?2024-06-30T18:29:38-03:00

Elke studie/opleiding valt onder een studierichting. Dit wordt ook wel domein of vakgebied genoemd. Lees hier meer over de standaard studierichtingen: studiekeuze123.nl/wat-ga-jij-kiezen.

Mobiel bellen en internet2024-07-19T11:48:29-03:00

Iedereen in Nederland kan een simkaart kopen met contant geld of met een gewone bankpas of creditcard. Er zijn geen beperkingen voor internationale studenten. Klik hier voor de beste deals.

Weet je nog niet zeker wat je wilt studeren?2024-06-30T18:30:04-03:00

Doe de gratis studiekeuzetest via 123test.nl

Proof of sufficient funds / borgsom2024-07-19T11:51:35-03:00

Studenten die geen EU/EER of Zwitserse nationaliteit hebben en in Nederland komen studeren, hebben een studievisum nodig. Alleen studenten die een voltijdstudie volgen, komen in aanmerking voor een studievisum. Je kunt dit studievisum niet zelf aanvragen, dit doet jouw onderwijsinstelling voor je. Houd er rekening mee dat je eerst aan alle toelatingsvoorwaarden moet voldoen, voordat het studievisum kan worden aangevraagd. Tevens gelden voor sommige opleidingen aanvullende toelatingseisen waar je ook tijdig aan moet voldoen.

Surinamers hebben zowel een MVV (inreisvisum) als een VVR (verblijfsvergunning voor studie) nodig. De visumaanvraag voor een MVV en VVR kost € 228,00. Je betaalt dit bedrag aan je onderwijsinstelling en dit bedrag kan niet worden teruggestort nadat de visumaanvraag is ingediend bij de IND.

Alle studenten met een studievisum moeten kunnen aantonen over een bedrag te beschikken dat gelijk is aan het normbedrag per maand voor uitwonende studenten. Voor het schooljaar 2024-2025 is dat bedrag vastgesteld op € 1218,00 per maand. Dit bedrag wordt jaarlijks verhoogd door de Nederlandse overheid. Bezoek ind.nl voor de actuele inkomenseis waaraan je moet voldoen. Onderwijsinstellingen mogen zelf bepalen hoe zij willen dat jij aantoont dat je over voldoende middelen van bestaan beschikt. De meeste onderwijsinstellingen eisen dat je de volledige borgsom overmaakt op hun bankrekening. Vanaf het tweede jaar is het meestal ook mogelijk om dit aan te tonen met een bankafschrift.

Mag ik werken in Nederland als student?2024-07-19T11:20:57-03:00

De meeste Europese studenten mogen vrij werken in Nederland. Niet-Europese studenten hebben een tewerkstellingsvergunning (twv) nodig. Voor internationale studenten geldt er een versoepelde aanvraag voor een twv en maakt de procedure makkelijker voor werkgevers om internationale studenten in dienst te nemen. Download deze flyer voor een schematische uitleg.

Belangrijk om te weten! Er geldt een limiet op het aantal uren dat je mag werken als internationaal student. Er zijn twee opties:

 1. alleen in de maanden juni, juli en augustus fulltime (40 uur per week) werken;
 2. of maximaal 16 uur per week (parttime) werken.

Meer uitleg over werken als internationaal student kun je vinden op de website van Stukaderen in Nederland.

Sinds 2017 mogen internationale studenten ongelimiteerd werken als freelancer / zzp’er. Je hebt hiervoor geen twv nodig, maar moet wel officieel geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel en uiteraard ook zelf je belastingen regelen. Lees meer over deze mogelijkheid in dit artikel van de KvK.

Verblijfsvergunning2024-06-30T18:31:26-03:00
Wat moet ik doen om een Burgerservicenummer (BSN) te krijgen?2024-06-30T18:31:31-03:00

Je BSN heb je nodig voor o.a. het openen van een bankrekening,het krijgen van je DigiD en om te kunnen werken. Gewoon doen dus, zo snel mogelijk.
Woon je nog in Suriname?
Check dan deze informatie: https://www.nederlandwereldwijd.nl/rni/inschrijven
Neem mee: geldig paspoort, die tenminste nog 6 maanden geldig is (bij voorkeur langer).

Registreer vooraf online een afspraak bij de gemeente (bij 19 gemeenten kan dit) waar je gaat wonen.
Link: https://www.nederlandwereldwijd.nl/rni/contact-rni-gemeente