Hoewel het Nederlands onderwijssysteem vergelijkbaar is met het Surinaamse, zijn er toch een aantal belangrijke verschillen, namelijk wat wij richting noemen en zij profielen. Nederlandse middelbare scholieren kunnen kiezen tussen vier profielen: Cultuur en Maatschappij (C&M), Economie en Maatschappij (E&M), Natuur en Techniek (N&T) en Natuur en Gezondheid (N&G).

Verplichte vakken op de havo:

 • Nederlandse taal en literatuur
 • Engelse taal en literatuur
 • Maatschappijleer
 • Culturele en kunstzinnige vorming (CKV)
 • Lichamelijke opvoeding
 • Rekenen (voor leerlingen die geen wiskunde hebben)

Verplichte vakken op het vwo:

 • Nederlandse taal en literatuur
 • Engelse taal en literatuur
 • Maatschappijleer
 • Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) (niet op het gymnasium)
 • Lichamelijke opvoeding
 • Tweede vreemde taal, op het gymnasium is dit Latijn of Grieks

Per profiel zijn er vakken die je verplicht moet volgen:

Havo:

 • C&M: Geschiedenis en een moderne vreemde taal
 • E&M: Wiskunde A of Wiskunde B, Economie en Geschiedenis
 • N&G: Wiskunde A of Wiskunde B, Biologie en Scheikunde
 • N&T: Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde

Vwo:

 • C&M: Wiskunde C of Wiskunde A of Wiskunde B en Geschiedenis
 • E&M: Wiskunde A of Wiskunde B, Economie en Geschiedenis
 • N&G: Wiskunde A of Wiskunde B, Biologie en Scheikunde
 • N&T: Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde

Alleen Surinaamse havo- en vwo-diploma’s van geaccrediteerde middelbarescholen worden erkend door Nederland. De lijst van geaccrediteerde middelbarescholen in Suriname vind je op de website van Nuffic.