Voor sommige opleidingen moet je een bepaald profiel of bepaalde vakken hebben. Dat staat dan op de website van de universiteit of de hogeschool. De extra eisen voor de pabo (lerarenopleiding) staan op goedvoorbereidnaardepabo.nl.