Onderzoek

SuConnect.nl heeft onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van studenten uit Suriname, beginnend bij het studiekeuzeproces in Suriname. Dit onderzoek was mogelijk dankzij een subsidie van het Nederlandse Ministerie van OCW.

Samenvattend Rapport

Deelrapporten