Sommige opleidingen in het hoger onderwijs hebben een beperkt aantal plaatsen. Als meer studenten zich aanmelden voor zo’n opleiding dan het aantal beschikbare plekken, dan voert de onderwijsinstelling een selectieprocedure uit om studenten te selecteren die kunnen starten met de opleiding. De selectiecriteria kunnen verschillen per opleiding en per onderwijsinstelling. Opleidingen kunnen bijvoorbeeld naast eerdere schoolprestaties ook kijken naar motivatie, persoonlijkheid of studievaardigheden. De onderwijsinstelling bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn.

Houd er rekening mee dat de deadline voor aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus, een stuk eerder is dan de aanmelddeadline voor opleidingen zonder numerus fixus. Meestal is dit al in januari. Actuele aanmelddeadlines vind je altijd op de website van de opleiding waarvoor je je aanmeld.

Per studiejaar mag je je voor maximaal twee opleidingen met een numerus fixus aanmelden. De instelling waar jij wilt studeren bepaalt hoe vaak je aan de selectie van een bepaalde opleiding mag meedoen; één, twee of maximaal drie keer.

Voor de opleidingen geneeskunde, tandheelkunde, mondzorgkunde, fysiotherapie en verloskunde kun je je maar bij één hogeschool of universiteit per studiejaar aanmelden. Je mag je dus niet voor twee geneeskunde-opleidingen aanmelden. Maar wel voor geneeskunde en bijvoorbeeld mondzorgkunde of een andere opleiding met een numerus fixus.

Op basis van de selectie, maakt de hogeschool of universiteit een ranglijst van alle deelnemers. In april krijgen de studenten hun rangnummer te horen en, indien dit rangnummer binnen de capaciteit van de opleiding valt, ook een plaats aangeboden. Je moet de aangeboden plaats binnen twee weken nadat je het bericht hebt ontvangen accepteren via Studielink. Anders komt de plaats te vervallen. De instelling bepaalt tot wanneer zij doorgaat met het aanbieden van plaatsen. De mogelijkheid bestaat dus dat je alsnog wordt geplaatst omdat er een plek voor jou is vrijgekomen. Via Studielink krijg je bericht zodra je een plaats aangeboden hebt gekregen. Houd daarom je e-mail en je Studielinkaccount in de gaten.

Alle belangrijke aanmelddata vind je op de website van de opleiding. Let daarbij goed op het tijdsverschil!