NATIN diploma:
– Vergelijkbaar met: een mbo-diploma niveau 3 of 4 (NLQF 3 of 4/EQF 3 of 4).
– Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.
– Functie van het diploma: toelating tot opleidingen binnen het hoger beroepsonderwijs of, soms na het volgen van een schakeljaar, tot het wetenschappelijke onderwijs.

HAVO diploma:
– Vergelijkbaar met: een havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
– Soort onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs (bovenbouw).
– Functie van het diploma: toelating tot opleidingen binnen het hoger beroepsonderwijs of, na het volgen van een schakeljaar, tot het wetenschappelijke onderwijs.

Vwo-diploma:
– Vergelijkbaar met: een vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
– Soort onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs (bovenbouw).
– Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Heb jij een ander Surinaams diploma? Klik dan op de volgende link:

nuffic.nl